Comisia de evaluare și asigurarea calității

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii Lupeni - HD

Continutul mapei catedrelor

DOVEZI CADRE DIDACTICE

Organigrama Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Proceduri si subcomisii

Responsabilitatile membrilor

Regulamentul de organizare si functionare a CEACL


 LEGISLATIE

 

Hotarare 9993/2020 - aprobare metodologie evaluare institutionala pentru autorizare furnizori de educatie

HG nr.649/2022 pentru modificarea si completarea HG nr. 993/2020pdf

HG nr.993 din 18/11/2020

Legea invatamantului preuniversitar nr.198.pdf

ORDIN 4183/2022 ROFUIP

GhidCalitate_I

Ghidul_CEAC_in_unitatile_de_invatamant_preuniversitar_partea_a_II_a

hg_1258

HG_nr_22_aprobare_metodologie

HG_nr_530_30_mai_2007

lege_87_10apr2006_asigurarea_calit_educ_mdf

metodologie_evaluare_institutionala_anexa_HG_nr_22

OUG_75_2005

standarde_acreditare_anexa_HG_nr_21

standarde_autorizare_anexa_HG_nr_21

Standarde_de_referinta_si_indicatori_de_perfomanta