Proiect POCU

OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2019

OMEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absoventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2018-2019

Procedura nr. 26.651/14.02.2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist

Informare