Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar

ANUNȚ,

Comisia pentru Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar  la  Liceul Tehnologic  Lupeni

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

1.ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE-4 ore/săptămână

2.PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA)- 15 ore/săptămână

 

Concursul se va desfășura după următorul grafic:

· Depunerea cererilor de înscriere și a copiilor după actele solicitate la secretariatul unității(cererea tip se ridică de la secretariatul unității) – 7-8 octombrie 2019 între orele  8-14

· Validarea dosarelor de concurs și afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs-

· 8 octombrie 2019 ora 15

· Afișarea graficul de desfășurare a probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă sau interviu–9 octombrie 2019 ora 12

· Desfășurare a probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă sau interviu – 10-11 octombrie 2019

· Susținerea lucrării scrise – 14 octombrie 2019,orele 9-13

· Afișarea rezultatelor-14 octombrie 2019 până la ora 16.

· Contestații în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor                                      

 

 

 

 

PREȘEDINTE

                                                                        DIR.ADJ.PROF.CRÎMU GHEORGHE