Resurse

Resurse umane

Director: prof. Bucur Aurelia

Director adj.: prof.. Crîmu Gheorghe

Aria curriculară Limbă și comunicare:

5  profesori  titulari gr.I și gr.II.

Catedra de matematică :

3 profesori titulari gr.I și def.

Catedra de fizică,chimie ,biologie:

4 profesori titulari gr.I

Catedra de istorie,geografie ,religie,socio umane:

4 profesori titulari gr.I și def.

Catedra de educatie fizica:

1 profesor titular gr.I

Catedra tehnică :

7 profesori titulari gr.I și gr.II.

Catedra de informatica:

2 profesori titulari gr.I

Catedra de instruire practică:

2  maiștri instructori titulari gr.I și gr.II

Cabinet medical: 1 medic,1 asistentă

Resurse materiale

 

32 Săli de clasă și cabinete școlare ,4 laboratoare

Bibliotec㠖 ce conține 31000 volume de carte

 și sală de lectură

Centru de documentare si informare

6 Ateliere școlare

Complex sportiv:

                                  - 2 săli de sport

                                  - 1 teren de fotbal

                                  - 2 terenuri handbal

                                  - 1 teren de baschet

Centrală termică proprie

Cabinet medical

Sală de discotecă

Paza instituției este asigurată de Poliția Comunitară Lupeni

Suprafața totală de care dispune  școala este de 58805 m2