Priorități și obiective

1. Adaptarea ofertei educaționale și de formare profesională la cerințele de pe piața forței de muncă;

2. Continuarea lucrărilor de reparații și modernizarea bazei materiale;

3. Sprijinirea elevilor mai puțin motivați și susținuți de familie în vederea ameliorării rezultatelor școlare;

4. Dezvoltarea și consolidarea culturii organizatorice a unității de învățământ din perspectiva parteneriatului social și a spiritului antreprenorial;

5. Dezvoltarea activității extrașcolare și atragerea elevilor spre modalități utile și plăcute de petrecere a timpului liber;