Școala Postliceală și de Maiștrii

Școala postliceală

Calificări fără taxă de școlarizare:

· Domeniul:Electronică automatizări, Calificarea:Tehnician aparate electromedicale-1clasă-28 locuri

· Domeniul: Comerț, Calificarea:Asistent manager-1 clasă-28 locuri

Acte necesare pentru înscriere:

· Cerere de înscriere

· Adeverință de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat

· Copie după certificatul de naștere și căsătorie (dacă e cazul)

· Copie buletin de identitate sau CI

· Adeverință medicală de la medicul de familie

 

Casetă text: Înscrieri la secretariatul unității începând cu 6 mai 2019!!!