Concurs posturi vacante : ÎNGRIJITOR

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale  și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată  și completată prin Hotărârea nr. 1027/2014.

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI,

Organizează concurs pentru următoarele posturi:

--1 POST VACANT- ÎNGRIJITOR

Denumirea postului: Îngrijitor

Nivelul studiilor: minim gimnaziale

 

Data,ora și locul de desfășurare a concursului :

· proba practică-25.04.2018, ora10,00,

· interviu -25.04.2018,ora 13,00

Concursul se desfășoară la Liceul Tehnologic Lupeni,Str.Tineretului, Nr.43, Lupeni, jud. Hunedoara

· Data limită de depunere a dosarelor : 18.04.2018, ora 16,00

 

 

DIRECTOR

PROF. BUCUR AURELIA