ISTORIC

La Lupeni a fost atestată documentar înființarea Școlii profesionale comunale în data de 15 martie 1921, tot pe baza Legii din 1884.

Anul 1921 este un an memorabil pentru elevii și profesorii școlii noastre, deoarece, în acest an ia ființă prima școală pregătitoare de muncitori calificați în diferite meserii, cu planuri de învățământ, cu programe școlare, cu manuale ce urmăreau realizarea unor idealuri nobile.

Școala a fost înființată de Consiliul Comunal, fiind cerută de dezvoltarea industriei, a societății românești.

Printre întemeietorii acestei școli, așa cum atestă documentele aflate în arhiva școlii, se numără Valer Bociat și Gavril Pașca, învățători. Lipsită de local propriu, a funcționat în localul actualei Școli Generale Nr. 1 din Lupeni. Inițial, conducerea școlii a fost încredințată lui Ciora I - învățător și era tutelată de o eforie școlară din zece membrii aleși dintre consilierii comunali.

În urma reformei învățământului din 1948, în orașul Lupeni ia ființă Școala Medie Tehnică de Cărbune, prin desființarea celorlalte forme de învățământ minier.

Această școală preia elevii fostei Școli Tehnice Miniere, gradul II (devenită între timp Școala de conducători minieri) și are o durată de 4 ani. Și-a început activitatea în clădirile actuale ale Clubului Minier și Școlii Generale Nr.4. A funcționat cu două secții: română și maghiară. Toți elevii primeau uniformă școlară, cărți și rechizite școlare în mod gratuit.

În toamna anului 1952, Școala Medie Tehnică de Cărbune din Lupeni realizează un salt important în evoluția sa. Se comasează cu alte două școli de același profil: Școala Medie Tehnică de Cărbune din Ticu Colonie, județul Cluj și cu cea din Vulcan – Codlea, județul Brașov și își mută sediul în octombrie 1952 într-un nou edificiu special construit situat într-o zonă pitorească a orașului, pe colonia de Grafit, pe dealul lui Grui. Aici, în actualul local, au studiat mii de tineri veniți din toate regiunile țării.

În noul local din Grafit, tot cu data de 1 septembrie 1955, prin reorganizarea fostei școli metalurgice cerută de dezvoltarea producției de cărbune, își începe activitatea Școala Profesională de Ucenici de pe lângă mina Lupeni.

În anul 1963 prin crearea Școlii de Maiștri Minieri, ia ființă Grupul Școlar Minier căruia i se adaugă apoi Școala Tehnică Minieră (postliceală). În anul școlar 1968-1969 școala avea un efectiv de 1200 de elevi, la toate cele trei tipuri de școli.

Prin adresa nr. 580 din 24 martie 1969, unitățile școlare din Valea Jiului aparținând Ministerului Minelor au fost trecute în subordinea Combinatului Carbonifer Valea Jiului, care a preluat sarcina îndrumării și coordonării activității lor.

Prin HCM nr.663 din 9 iunie 1972 în cadrul Școlii Profesionale se înființează Liceul Industrial, o nouă formă de învățământ în orașul Lupeni.

Prin HCM nr.655 din 9 iunie 1973 școala noastră a primit denumirea de Grup Școlar Industrial Minier.

Conform Hotărârii Guvernului nr.521 din 12 mai 1990 s-a stabilit ca unitățile școlare să treacă în subordinea Ministerului Învățământului și Științei.