DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC LUPENI

Anunt concurs privind examenul de promovare in grad sau treapta profesionala imediat superioara celei detinute

Informare a operatorilor economici cu privire la oportunitatea de a solicita clase de invatamant preuniversitar dual si invatamant profesional pentru anul scolar 2024-2025

Regulament de ordine interioara

Anunt licitatie

Oferta educationala Liceul Tehnologic Lupeni 2023-2024

Ziua nationala a meseriilor

Rapoarte

Teme Proiect Nivel 3, 4 si 5

Anunt organizare concurs posturi vacante

PREZENTARE MESE ROTUNDE IP ID

Calendar bacalaureat 2022

Oferta educationala Liceul Tehnologic Lupeni 2022-2023

Invatamant Profesional si Tehnic

Informatii proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Oferta educationala Facultatea din Petrosani 2021-2022

#ROVACCINARE

Anunt concurs ingrijitor curatenie

Rezultate examen certificare competente profesionale, Nivel 4, Sesiunea iunie 2020

Rezultate examen certificare competente profesionale, Nivel 3, Sesiunea iunie-iulie 2020

Rezultate Admitere IPT - Etapa 1

Viitorul nseamn dezvoltarea serviciilor i utilizarea tehnologiilor moderne

 

MISIUNEA

coala noastr promoveaz identificarea i dezvoltarea calit ilor i aptitudinilor fiec rui elev, pentru a fi capabil sa- i aleag domeniul cel mai potrivit i s se adapteze societ ii dinamice prin:

-diversificarea ofertei educa ionale astfel nc t elevul s - i aleag specializarea cea mai potrivit pentru aptitudinile sale;

-o baz material modern ref cut care s corespund standardelor profesionale europene;

-o colaborare bun cu autorit ile locale, agen i economici i ONG-uri pentru promovarea imaginii colii i sprijinirea elevilor proveni i din familii cu venituri mici sau dezorganizate, c t i cei cu performan e colare;

-activit i extra colare c t mai atractive i benefice pentru elevi;

 

REZULTATE EXAMEN CERTIFICARE COMPETENTE PROFESIONALE, NIVEL 3, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

 

PROCEDURA DE SELECTIE CONSORTIU VET

 

ANUNT CONCURS LABORANT

 

DOCUMENTE

 

BACALAUREAT 2019

 

PROIECTE

 

PROFESORI

 

ANUNT CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR

LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI

 

Str. Tineretului, nr. 43, Lupeni, jud. Hunedoara, cod. 335600, Tel/fax: 0254-560779

 

e-mail: gsimlupeni@yahoo.com, tehnologic_lupeni@yahoo.com